Regulamin.

Regulamin sklepu internetowego https://gupik.sklep.pl


1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy gupik.sklep.pl, widniejący pod adresem internetowym gupik.sklep.pl (zwany dalej „Sklepem”), jest własnością Pi0tr Kus Firma Handlowo-Usługowa “PtasiSerwis.PL” 34-210 Zembrzyce 344 NIP: 552-153-82-71.

2.Dane Sklepu do korespondencji: Piotr Kus “PtasiSerwis.PL” 34-210 Zembrzyce 344 tel. 728 331 813

 1. Cennik umieszczony na stronie internetowej gupik.sklep.pl ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego, a jedynie jest zaproszeniem do zawarcia umowy.
 1. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, jeżeli została następnie potwierdzona przez Sklep.
 1. “PtasiSerwis.PL” . nie jest producentem oferowanych towarów.
 1. Klientami sklepu internetowego mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego zdolne do zawierania wiążących umów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poprzez złożenie zamówienia osoby te oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego nie spełniające tych warunków, ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Sklepu za szkody wyrządzone ich działaniem.
 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Konsumencie, należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i asortymentu, wprowadzania nowych towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian.
 • 2. Składanie zamówień
 1. Zamówienia można składać przez całą dobę od poniedziałku do niedzieli przez stronę internetową gupik.sklep.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 728 331 813  lub e-mailem pod adresem: [email protected] Wszystkie produkty prezentowane w sklepie są fabrycznie nowe. W zależności od dostawcy niektóre produkty dostępne są do samodzielnego montażu. Produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej gupik.sklep.pl są cenami brutto.
 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia przez Klienta, w jednej z form, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na porozumiewanie się i zawieranie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 1. Za złożone zamówienie uważa się zamówienie potwierdzone przez Sklep drogą elektroniczną .
 1. O potwierdzeniu zamówienia, po uprzednim wyborze przez Klienta formy płatności, Klient zostaje poinformowany przez Sklep poprzez e-mail. Sklep informuje Klienta za pomocą środków porozumiewania się na odległość o przyjęciu zamówienia do realizacji, o dostępności zamówionego towaru oraz terminie i sposobie realizacji zamówienia.
 1. Jeżeli Klient podał nieprawdziwe, niepełne będą błędne dane, Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem celem ich uzupełnienia lub poprawienia. W przypadku gdy kontakt nie będzie możliwy Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.
 1. Za prawidłowo złożone zamówienie uważa się takie, w którym Klient podał wśród swoich danych osobowych imię i nazwisko oraz numeru telefonu lub email, umożliwiający pracownikom Sklepu weryfikację złożonego zamówienia oraz adres dostawy.
 1. W przypadku składania zamówienia wymagana jest wpłata zaliczki lub całości  wartości zamówienia. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu  zaliczki lub wpłaty całości na koncie “Piotr Kus PtasiSerwis.PL”  Jeśli Klient niebędący Konsumentem w czasie realizacji zamówienia zrezygnuje z zakupu, zaliczka przepada na rzecz sprzedawcy tytułem kary umownej. Kara umowna nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania w części przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 2. Zamówienia na towary o różnym czasie realizacji, wysyłane są po skompletowaniu całości, tzn. po dostarczeniu do magazynu głównego ostatniego zamawianego produktu, chyba że dostawa zostanie uzgodniona z pracownikiem Sklepu w sposób indywidualny. Towar dostępny 24 H – Produkt znajduję się w naszym magazynie. Zamówienia otrzymane do godziny 9.00 realizowane s± w ten sam dzień. Zamówienia złożone po godzinie 9.00 wysyłane będą w następnym dniu. Uwaga: produkty o niestandardowych gabarytach wysyłane s± w dniu następnym. Produkt na zamówienie wysyłka 7-14 dni – Produkt znajduje się w magazynie producenta. Termin dostawy wynosi od 7 do 14 dni roboczych. Czas dostawy może ulec zmianie dla produktów nie dostępnych w magazynie producenta. W razie zmiany terminu dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia. Produkt na zamówienie wysyłka 7-21 dni – Produkt znajduje się w magazynie producenta. Termin dostawy wynosi od 7 do 21 dni roboczych. Czas dostawy może ulec zmianie dla produktów nie dostępnych w magazynie producenta. W razie zmiany termin dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu i czasie realizacji zamówienia produkt na zamówienie wysyłka 6 tygodni – Produkt zamawiany na specjalne zamówienie. Termin dotyczy takich producentów jak Trebord i Prostoria. W razie zmiany termin dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia.
 1. W przypadku składania tzw. specjalnego zamówienia, to jest zamówienia na towar, wychodzący poza standardową ofertę Sklepu (materiał wykończenia, kolor wykończenia różny od oferty zawartej na stronie sklepu), wymagana jest, od Klienta wpłata zaliczki w wysokości 50% wartości całego zamówienia.
 1. W przypadku produktów na specjalne zamówienie lub niedostępnych w magazynie, jeżeli sprowadzenie zamówionego asortymentu wymaga dłuższego czasu, sprzedawca informuje o terminie realizacji zamówienia. Termin realizacji należy konsultować przed zakupem. Towary, których właściwości określa Klient na podstawie specjalnego zamówienia nie podlegaj± wymianie i zwrotom.
 1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 1. Na podstawie artykułu 589 Kodeksu Cywilnego towar jest własnością sprzedającego do momentu zapłaty przez kupującego całości ceny.
 1. Jeśli faktura ma zostać wystawiona przez Sklep, należy podać wszystkie dane niezbędne do jej prawidłowego wystawienia, w szczególności nazwę podmiotu, dane oraz NIP. Dokonując zakupu w Sklepie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.
 • 3. Terminy realizacji
 1. W przypadku produktów dostępnych w magazynie wysyłka towaru realizowana jest w ciągu 24 godzin  od daty zaksięgowania przelewu na koncie firmy (na konto wskazane w §4.1), chyba że płatność następuje za pobraniem. W przypadku towaru na zamówienie czas realizacji zamówienia do uzgodnienia z konsultantem telefonicznie lub email’owo.
 1. Dzień wysyłki towaru z magazynu, uznaje się za dzień realizacji przez Sklep zamówienia. Przesyłki nie s± dostarczane w  soboty, niedziele i Święta. Zamówione produkty w zależności od życzenia Klienta oraz specyfikacji produktu, dostarczane są za pośrednictwem: firm kurierskich, lub własnym środkiem transportu.
 1. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym Konsumenta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 1. W naszej ofercie znajdują się produkty różnych producentów zarówno polskich jak i europejskich, dlatego  czasy wysyłki są różne.
 1. a)  towar dostępny 24 H – Produkt znajduję się w naszym magazynie. Zamówienia otrzymane do godziny 9.00 realizowane s± w ten sam dzień. Zamówienia złożone po godzinie 9.00  wysyłane będą w następnym dniu. Uwaga: produkty o niestandardowych gabarytach wysyłane s± w dniu następnym.
 1. b) produkt na zamówienie wysyłka 7-14 dni  – Produkt znajduje się w magazynie producenta. Termin dostawy wynosi od 7 do 14 dni roboczych. Czas dostawy może ulec zmianie dla produktów nie dostępnych w magazynie producenta. W razie zmiany terminu dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia.
 1. c) produkt na zamówienie wysyłka 7-21 dni  – Produkt znajduje się w magazynie producenta. Termin dostawy wynosi od 7 do 21 dni roboczych. Czas dostawy może ulec zmianie dla produktów nie dostępnych w magazynie producenta. W razie zmiany termin dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu i czasie realizacji zamówienia
 1. d)   produkt na zamówienie wysyłka 6 tygodni  – Produkt zamawiany na specjalne zamówienie. Termin dotyczy takich producentów jak Trebord i Prostoria. W razie zmiany termin dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia.
 • 4. Formy płatności

1.W Sklepie płatności można dokonywać w następujący sposób:

a)przelew na rachunek bankowy o numerze37 1140 2004 0000 3702 7810 4368

Piotr Kus Firma Handlowo-Usługowa “PtasiSerwis.PL” 34-210 Zembrzyce 344

 1. b) płatność za pobraniem – płatność u kuriera/kierowcy w momencie dostawy przesyłki (przesyłki za pobraniem płatne zaliczka 30% wartości zamówienia + 10 zł +1,5% wartości pobrania)
 1. c) płatność za pośrednictwem PRZELEWY24 – płatność za pośrednictwem karty kredytowej lub w formie szybkiego przelewu.

2.Klient będący Konsumentem może według swojego wyboru dokonać zapłaty w sposób określony w §4 punkt 1a lub 1c (przed wydaniem towaru), będą w sposób określony w §4 punkt 1b.

 • 5. Reklamacje i zwroty
 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art.22 [1] , który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie oraz odesłać towar w ciągu 14 dni, po wcześniejszym powiadomieniu sklepu.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku, o których mowa w wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku).

1a. W przypadku umów sprzedaży, w których Klientem nie jest konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 93 ze zm.);

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku, o których mowa w wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku)

 1. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, w tym także za odesłanie towaru bez oryginalnego opakowania producenta. Bezpośredni koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący powinien zadbać o odpowiednie opakowanie tak, aby wysłany towar nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Do zwracanego towaru prosimy załączyć formularz zwrotu zawierający oświadczenie o odstąpieniu od albo jednoznaczne oświadczenie z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia oraz informacją jakie produkty są przedmiotem zwrotu oraz dowód zakupu.
 1. Zwracany towar należy kierować na adres magazynu Piotr Kus “PtasiSerwis.PL” 34-210 Zembrzyce 344. Prosimy załączyć paragon/fakturę, wypełniony formularz zwrotu. Dodatkowo na maila [email protected]  wypełniony formularz odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia zwrotu towaru przez Sprzedającego przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji. Kupujący ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.  Zwroty nie dotycz± zamówień na firmę lub inną działalność gospodarczą.
 1. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje reklamacja, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego, kupujący ma obowiązek  sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu uszkodzenia  przesyłki, czy braków w przesyłce. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia.
 1. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, kurier ma obowiązek spisać protokół szkody w obecności klienta. Po złożeniem podpisu na protokole szkody należy sprawdzić czy informacja w im zawarte s± zgodne z rzeczywistym stanem przesyłki. W protokole powinny znajdować się informacje dotyczące uszkodzenia opakowania zewnętrznego oraz wewnętrznego.
 1. W razie stwierdzenia wadliwości zakupionego towaru Klient powinien:
 • wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie internetowej sklepu https://gupik.sklep.pl/reklamacja.pdf i wysłać go formie pisemnej na adres siedziby firmy: “PtasiSerwis.PL” 34-210 Zembrzyce 344,
 • dołączyć kopię dokumentu zakupu,
 • dołączyć dokładny opis wad towaru oraz  zdjęcia: całości przedmiotu ,  opakowania (każde opakowanie z osobna) w którym zamówienie zostało dostarczone,
 • w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki –klient ma obowiązek dołączyć protokół szkody lub skan, który został spisany starannie i zgodnie z rzeczywistym stanem  w obecności  kuriera (powinna być w nim zaznaczona informacja o uszkodzonym opakowaniu zewnętrznym i wewnętrznym).
 • kupujący powinien  sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia  przesyłki, czy braków w przesyłce. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia.

W ten sposób przygotowane zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrywane w siedzibie firmy “PtasiSerwis.PL”

 1. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sklep poinformuje Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia sposobu i terminu jej  załatwienia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep zastrzega sobie prawo do terminu przywrócenia towaru do stanu sprzed uszkodzenia do max 30 tygodni z racji charakterystyki sprowadzanego towaru.
 1. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty związane z reklamacją (tj. transport do siedziby firmy, koszty korespondencji i  ewentualnych kosztów konsultacji prawnych), pokrywa Klient.
 1. Informujemy, iż w przypadku zamówienia produktu oznaczonego tym samym kodem w odstępach czasowych, towar może różnić się co do koloru materiału lub innych jego parametrów. Nie stanowi to jednak wady produktu, dającej podstawę do złożenia reklamacji, a wynika z okoliczności, iż produkty pochodzą z innych partii. W konsekwencji, reklamacje składane na tej podstawie nie będą mogły zostać uwzględnione przez sprzedającego. W przypadku składania tego rodzaju zamówień i domawiania kolejnych sztuk produktów oznaczonych jednakowym kodem, uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt ze sklepem internetowym. Reklamacje towarów wykorzystywanych w celach komercyjnych mogą zostać odrzucone przez producenta – jeśli wada towaru będzie wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe. Ponadto z powodu prezentowania elektronicznego kolory eksponowane na zdjęciach mogą nieznacznie się różnić od koloru rzeczywistego. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia na stronie  precyzyjnie oddawały wygląd towaru. Należy jednak pamiętać ,że indywidualne ustawienia monitora może zmienić odcień koloru i w tym zakresie nie stanowi to wady produktu.
 1. Reklamacje nie obejmują kosztów transportu, chyba że Klient jest Konsumentem. Towar wysłany do siedziby firmy powinien być zapakowany i zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu.

12. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem zwracany jest mu koszt przesyłki. Obsługa sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

 1. Przy wymianie wadliwego towaru na inny model, ewentualne różnice w cenie zostaną uwzględnione. Koszty wymiany towaru pokrywa Klient, chyba że jest Konsumentem.
 1. Wymiana towaru możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem.
 • 6. Gwarancja
 1. Produkty z naszej oferty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
 1. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Warunkiem gwarancji jest użytkowanie produktów w warunkach i sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, gdy nie zostały one poddane działaniu lub wpływowi szkodliwych czynników wynikających z niestandardowego sposobu i środowiska ich użytkowania.

Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę wyrobu w okresie gwarancyjnym. Sposób usunięcia wady określa przyjmujący zamówienie.

 1. Gwarancja nie obejmuje:

uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego użytkowania mebli, niezgodnego z ich przeznaczeniem,

różnic ilościowych bądź jakościowych oraz wad widocznych (np. uszkodzenie podczas transportu), które powinny być ujawnione w momencie dostarczenia nie zostały zgłoszone w ciągu 3 dni od daty dostawy,

 1. Jeżeli Klient uniemożliwi dokonanie oględzin lub napraw, producent uważa, że odstąpił on od wszelkich roszczeń.
 • 7. Dane osobowe Klientów

Zgodnie z ustaw± z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) o ochronie danych osobowych dane osobowe Klientów Sklepu są przechowywane w zbiorze danych naszej firmy. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej spółki, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

 • 8. Zgodność towaru z ofertą

Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistością. Sklep informuje, że podane parametry i właściwości towarów s± podawane przez Sklep zgodnie z informacją od producentów. Podane wymiary mogą różnić się w granicy tolerancji jaka podaje producent (ok.5cm).

Kolory materiałów oraz skóry widoczne na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej Sklepu mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych, może to wynikać z jakości odświeżania monitora, palety barw monitora oraz samej jakości zdjęć.

Towary wykonane z surowców naturalnych jak: skóry , drewno, marmur s± produktami naturalnymi i nie s± powtarzalne. Układ łat na skórze , przebarwienia na produktach wykonanych z kamienia oraz słoje drewna na każdym egzemplarzu mogą się różnić.

 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2014 r. i może być zmieniony z ważnych przyczyn, w szczególności:

1) w przypadku zmiany przepisów prawnych,

2) w przypadku wydania przez sąd powszechny orzeczenia,

3) w przypadku wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu,

4) w przypadku zmiany, rozszerzenia lub ulepszenia funkcjonalności, użyteczności, sprawności Sklepu.

 1. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia podanego przez Sklep, nie wcześniej jednak niż 3 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej wraz tekstem Regulaminu.
 1. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie. Do praw i obowiązków powstałych na podstawie dotychczasowego regulaminu, stosuje się dotychczasowy Regulamin.